Till stora kartan
Till citykartan
Tidigare krönika
 E-post till Knatte Knäpp
Adventstakar & gravida clementiner

Vad har hänt i Balgukjell? Ja, det kan man fråga sig.
 
 
 
Tiden tycks rusa förbi oss och helt plötsligt har sommaren förvandlats till vinter. Innan december ens har gjort sin entré i Balgukjell, infinner sig 1:a advent. Den är så tidig i år att vi nästan skulle behöva en 5:e advent också eftersom den 4:e advent infaller nästan en hel vecka före jul. Nu finnes två alternativ för Balgukjellsborna. Antingen köper man 5 ljus och sätter i adventsstaken (om nu någon lyckas hitta ett 5:e hål att placera det extra ljuset i), eller inhandlar man ett extra långt första ljus för att detsamma inte ska hinna brinna ner och orsaka eldsvåda innan julen är inne. En snickarkunnig Balgukjellsbo som Snicke Nåål, kanske skulle börja tillverka femhålsadventsstakar. Någon annan kunde nog med lätthet avyttra extra långa stearinljus. Vi efterlyser alltså fler hål i staken och/eller längre ljus.

Nu snurrar det runt i redaktörens skalle, och hjälp av någon med kunskap om växtriket uppskattas storligen. Kanske någon i firman Millyards Kvistar, t ex Kvister Millyard eller Bla-Kvista Harpling, möjligen kan bringa klarhet i följande fråga.
Nyligen inköpte undertecknad en påse clementiner. Det var omkring 4-5 st. De flesta av dessa åts upp ganska snart. Av någon anledning - kanske fanns det tillräckligt med choklad, kakor och glass att mumsa på som fick företräde - blev en clementin liggande i fruktskålen. Den låg nog där en knapp vecka längre än de tidigare uppätna clementinkamraterna.
Upplysas skall möjligen att temperaturen i rummet ligger runt 20-21 grader Celsius.
Hursomhelst, när choklad, kakor, glass och annat godisätbart tagit slut, griper redaktören kvarvarande clementin, skalar den och stoppar 3-4 klyftor i munnen. Då märks att dessa klyftor innehåller ca 4-5 kärnor vilka spottas ut. Det var otroligt mycket kärnor i dessa klyftor, reflekteras det. Men det var bara början. Ytterligare klyftor avmumsas, och ännu fler kärnor upptäckes och utspottas. Med ökande antal kärnor för varje klyfta, förvandlas den mumsande snarare till en kulspruteliknande kärnspottare.
När aktuella frukt är fullständigt aväten, tas miniräknaren fram och till sin förvåning kan undertecknad konstatera att den nu smått berömda clementinen innehållit inte mindre än 29 kärnor. Då är vi framme vid själva frågorna:

  1. Är det vanligt att det stora antalet kärnor som ovan nämns, förekommer i en enda clementin?
  2. Borde det inte vara mer rimligt att kärnorna är mer jämnt fördelade i clementinerna (sägas bör att så gott som inga kärnor fanns i tidigare uppätna clementiner)?
  3. Finns det kanske några clementiner som liksom djuren är av honkön och därför bättre (eller endast och uteslutande) bär kärnorna? Detta var kanske en honclementin uppvaktad av idel pojkclementiner?
  4. Ligger det inom rimlighetens gräns att kärnorna, av rumsvärmen, i den längre liggande clementinen, under liggveckan hunnit växa till sådan storlek att de av en fruktätare uppfattas som kärnor? Vilken som helst av clementinerna hade kanske utvecklat kärnor om de fått ligga lika länge som den nu berömda clementinen.
Tacksam för svar på, eller spekulationer i, dessa frågor mottages tacksamt till redaktionen. Svar och spekulationer skrivs och postas lämpligen genom att klicka på clementinen nedan. (Inom parantes kan sägas att den nedan avbildade clementinen inte har något med den nyss beskrivna historien att göra, "kärnclementinen" är redan uppäten och kunde därför inte medverka på bild. Clementinen nedan spelar med framgång "kärnclementinen" efter endast några dagars instudering av rollen och är i skrivande stund ännu inte uppäten. Skådespelarclementinen på denna sida är större än naturlig storlek, och liknar nästan en apelsin, p g a förstoring i scanner, om någon till äventyrs frestas mäta med linjal eller måttband. Storleken kan också tyckas variera beroende på dataskärmstorlek.)


Slutligen vill jag önska alla läsare en trivsam första advent och uppmanar till försiktighet med stakarna, ljusen och elden.
Var också försiktig vid inmundigandet av clementiner eller närabesläktade frukter och undersök grundligt förekomsten av kärnor innan ni sväljer klyftorna.
 
 

E-post till Knatte Knäpp

Nedknattrat och knäppt
i  november 1999
Knatte Knäpp