Till citykartan
Arkiva Järnbläst
 E-post till Knatte Knäpp

Hon är Balgukjells släktforskare och håller reda på vem som är mor och far till vem, vilka som bor ihop, vilka som har barn, vilka kusiner och nästkusiner dessa barn har etc. Hon förklarar hur en farmor och farfar samtidigt kan vara mormor och morfar beroende på vem de talar med och mycket annat.
För att reda ut hur de nyinflyttade och tidigare invånare är släkt med varandra gav hon följande redogörelse att publiceras här:

Hon själv, Arkiva Järnbläst, är gift med Puno Järnbläst, lastbilschauffören. Tillsammans har de sönerna Elektrobjörn Järnbläst och C.Historian Järnbläst.
Arkiva har en bror som heter Ville Spikh och en syster som heter Skriv Pährstorp. Hon har sonen Datrik Pährstorp.
Elektrobjörn och C.Historian är alltså kusiner med Datrik. Alla dessa tre är i sin tur kusiner med fem andra invånare i Balgukjell, nämligen Valle Spikh, Möbel Harpling, Kaka Trippson, Fonissa Skog och Knatte Knäpp, alla barn till Ville Spikh. Dessa fem är syskon. Dock är Valle halvbror till de övriga fyra. Möbel är gift med Bla-Kvista som är dotter till makarna Millyard.
Möbel, Kaka, Fonissa och Knatte är kusin med Maik(ea) Sallgren. Hon är dock inte kusin med Järnblästs och Datrik Pährstorp. De fem nämnda i föregående mening är alla barnbarn till herr och fru Kjellstorp. De är morfar och mormor till de fyra första och farfar och farmor till Maik(ea).
Snicke Nåål har fyra barn i tidigare äktenskap: Tjäre, Sulky och Syster (alla med efternamnet Snickesson) samt Thyra gift Mossigh.
Snickes nuvarande fru Mata Nåål är mor till Möbel, Kaka, Fonissa och Knatte. Far till dessa fyra är Ville Spikh, som ockå är far till Ville Spikh.

Då är alla släktbanden mellan invånarna i Balgukjell grundligen utredda av ortens expert på området, Arkiva Järnbläst.
Inte särskilt invecklat, eller hur?

Aktuell krönika
Familjen Järnbläst