Till den aktuella krönikan.
Stora kartan
E-post till Knatte Knäpp
(OBS! Ny adress.
Avsedd endast för
Balgukjellärenden)
Stora kartan

Äntligen har redaktören förfärdigat en kartografisk bild över Balgukjell. Nu vet alla dess invånare vilket håll de ska bege sig när det är dags att ta sig hemåt.
 
Bostadshusen är markerade med gula prickar. Klicka på någon av dessa för att se vilken familj som bor där.
De gröna prickarna markerar arbetsplatser eller andra viktiga platser. Klicka på någon av dem och se vad som försiggår där.
De ljusblå prickarna är hus som ännu inte har några boende, men som kanske snart blir inflyttade i, alternativt hus som bara bebos periodvis.
I själva Balgukjells city är det mera trångbott. För att kunna skilja på husen där, finns en karta över city. Klicka på City-skylten för att komma till den kartan.

Vägarna är rödare än grus, och det våta elementet blåare än vatten, allt övrigt vitt, vitt, vitt (kartan färdigställdes under den senaste snöstormen, därav allt vitt).
 

Vad som i byn sig tilldrager kan läsas i återkommande krönikor, den nyaste hittas under "Aktuell krönika", och tidigare krönikor följaktligen under "Tidigare krönikor", svårare än så är det inte i denna enkla lilla by, där livet går sin gilla gång, precis som i så många andra byar runtomkring och överallt.