fotobengt@hotmail.com
Bengt Bengtsson
Box 5094
S-200 71  Malmö

Snöen fyger.

De e kållt, de bläser, 
snöen fyger.
Når de e snefog
blir de allti driver i strädet.
Sne o jor o skid lägger se
imellom järena.
De blir som murbrug.
Väjen måste ploas nu
för mjölkasjussen 
o postamannen.

Kalle i möllan kör mjölken
o postamannen e en kvinga.

Anna Zander kommer sex dar i ugan.  I alla vär 
posten o tiningarna må fram.
Engelholmaren o Annonsblaed.

Ingen telefon, 
men alla ved va som ska göras.

Tre hästar for ploen o
sex, sju man med skovlar.
Tre väjar ska ploas, 
te Hallen, te Häjnaden o te Stenborarens.

Snart e de färed. 

Näste da e de
lunt, kållt o soled. 
Grannt vintervär.