Till stora kartan
Till citykartan
Tidigare krönika
 E-post till Knatte Knäpp
Befolkningsexplosion i Balgukjell

Vad har hänt i Balgukjell? Ja, det kan man fråga sig.

I årtusendets sista månad har inflyttningen till Balgukjell tagit sig explosionsartade former. Befolkningen har ökat med inte mindre än 95,8 %, nästan en fördubbling med andra ord. Vad kan detta bero på?

Vem vet? Vem vet?

Hursomhelst har det från skatteverket rekvirerats en aktuell lista på Balgukjells invånare. Denna lista publiceras nedan till vänster. Varje invånares namn är klickbart och då blåser man med väldig fart till vederbörandes sida där en närmare presentation kan läsas. Listan kan även framledes nås från menyn till vänster under länken "Invånarna". Det finnes också en familjelista nedan till höger, varifrån man kan nå familjesidorna. Fotografier finnes dessutom på de sidor markerade med "Foto"
Släktforskare, fru Arkiva Järnbläst, själv en av de nyinflyttade, har varit behjälplig med att utreda Balgukjellbornas inbördes släktförhållande. Till viss häpnad visade det sig att alla invånare på ett eller annat sätt är besläktade med varandra, eller åtminstone släkt till släkten.
Släktrelationerna kan studeras på fru Järnblästs sida eller på sidan benämnd Invånarna.

Foton, teckningar eller text som kan passa på de nyinflyttades (och även de inboddas) sidor emottages tacksamt av redaktören för införande på respektive sida i denna publikation. Sådant material skickas lämpligast till redaktörens e-mailadress nedan, eller om tillgång till Internätet är omöjlig, till hans postadress. Eventuella foton eller teckningar som ska scannas av undertecknad, returneras därpå åter.

För att se de boendes hus, rekommenderas stora kartan och citykartan, där husen är utplacerade och alla gulmålade (Balgukjells Färg & Kulör hade rea på gul färg häromsistens).
Vid klickning på de gula kvadraterna färdas man till familjens sida.
 
Katalog över invånarna
(alfabetisk)

Harpling, Bla-Kvista, trädgårdsanläggare Foto
Harpling, Möbel, möbelfabrikant Foto
Harpling, Palle, studerande Foto
Harpling, Rättix, yngste son Foto
Järnbläst, Arkiva, släktforskare (hobby: förskollärare), City
Järnbläst, C.Historia, professor historia & doktor ekonomi, Sund
Järnbläst, Elektrobjörn, elektronikreparatör, City
Järnbläst, Puno, lastbilschaufför, City
Kjellstorp, Bonde, pensionär, City Foto
Kjellstorp, Samarita, pensionär, City Foto
Knäpp, Knatte, redaktör, City Foto
Millyard, BusBeth, busschaufför
Millyard, Kvister, trädgårdsanläggare
Mossigh, Axelander, studerande
Mossigh, Cepser, yngste son
Mossigh, Gäsper, näst yngste son
Mossigh, Lycke, studerande
Mossigh, Parkett, golv- & dörrfabrikant
Mossigh, Thyra, fabriksarbetare
Nåål, Mata, kokerska, City Foto
Nåål, Snicke, symaskinsförsäljare, City Foto
Pährstorp, Datrik, doktor i jordstyrning, Brunneby Brunn
Pährstorp, Mejsil, pensionär
Pährstorp, Skriv, pensionär
Sallgren, Köran, brevbärare, Södra Söderup
Sallgren, Lillanea, studerande, Södra Söderup
Sallgren, Maik(ea), möbelförsäljare, Södra Söderup
Sallgren, Mittevi, studerande, Södra Söderup
Sallgren, Storatan, studerande, Södra Söderup
Skog, Clinka, studerande Foto
Skog, Fonissa, telefonissa Foto
Skog, Pigge, studerande Foto
Skog, Rally, skogshuggare
Snickesson, Ribert, studerande, Hästås
Snickesson, Rochard, studerande, Hästås
Snickesson, Sulky, travspelare (hobby: kommunalarbetare), Hästås
Snickesson, Syster, sjuksköterska, Bondby
Snickesson, Tjäre, båtbyggare & fyrverkerimästare
Spikh, Koka, kokerska, City Foto
Spikh, Valle, studerande, svensk mästare i bangolf, City
Spikh, Ville, pensionär, City Foto
Trippson, Kaka, kakförpackare
Trippson, Lappe, reklambyrådirektör & tipsombud
Trippson, Trappa, studerande Foto
Trippson, Trippe, studerande Foto
Trippson, Trull, studerande Foto
Äventure, äventyrsguide, Bondby & Kanada

citykartan hittas hus bebodda av personer boende i City. Alla andras bostadshus hittas på den stora kartan.

 

Familjesidor

Harpling
Järnbläst
Järnbläst, C.Historia
Järnbläst, Elektrobjörn
Kjellstorp
Knäpp - Foto
Millyard
Mossigh
Nåål - Foto
Pährstorp - Foto
Pährstorp, Datrik
Sallgren
Skog
Snickesson (i Bondby)
Snickesson (i Hästås)
Snickesson, Tjäre
Spikh
Trippson
 

Service, Produktion & Platser

Balgukjells Bangolfbana
Balgukjells Busstation
Balgukjells Hallar
Balgukjells Pensionärshem
Balgukjells Telefoneringsfirma
Harplings Möblemang
Kokas Vägkrog
Lappes Reklambyrå samt Spelombud
Nååls Symaskinsfirma
Skogarfirman Skog & Skog
Trippsons Kakor
Trädgårdsvårdarfirman Millyards Kvistar

Eftersom den förra krönikan, angående adventstakar och clementiner inte fick ligga inne här på den Aktuella sidan mer än en vecka finnes en direktlänk till den här, för dem som är intresserade.

Liksom Balgukjells kommun, hälsar undertecknad de nyblivna Balgukjellborna välkomna till orten med den ljusblå himlen.

E-post till Knatte Knäpp

Nedknattrat och knäppt
i  december 1999
Knatte Knäpp