Till stora kartan Bla-Kvista Harpling E-post till Knatte Knäpp

 
 
Gröna fingrar är en egenskap som möjligen går i arv. Bla-Kvista verkar ha ärvt fingerfärgen av sin far, Kvister.

 
Se bara hur bra blommorna verkar trivas i Bla-Kvistas rabatt!

Då och då kliar hennes fingrar också elfenbenet och då kan man få höra allt från julmelodier till Mozart.

Aktuell krönika
Familjen Harpling