Till stora kartan
Till citykartan
Lösning på clementinmysteriet
 E-post till Knatte Knäpp
Clementinsvar

Nu har det kommit in svar på redaktörens undringar angående clementiners fortplantning i den tidigare krönikan "Adventstakar & gravida clementiner". En expert på området, trädgårdsanläggare Kvister Millyard förklarar längst ned på denna sida (i rött) hur det ligger till. Först dock ett citat ur ovan nämnda krönika:

"Nyligen inköpte undertecknad en påse clementiner. Det var omkring 4-5 st. De flesta av dessa åts upp ganska snart. Av någon anledning - kanske fanns det tillräckligt med choklad, kakor och glass att mumsa på som fick företräde - blev en clementin liggande i fruktskålen. Den låg nog där en knapp vecka längre än de tidigare uppätna clementinkamraterna.
Upplysas skall möjligen att temperaturen i rummet ligger runt 20-21 grader Celsius.
Hursomhelst, när choklad, kakor, glass och annat godisätbart tagit slut, griper redaktören kvarvarande clementin, skalar den och stoppar 3-4 klyftor i munnen. Då märks att dessa klyftor innehåller ca 4-5 kärnor vilka spottas ut. Det var otroligt mycket kärnor i dessa klyftor, reflekteras det. Men det var bara början. Ytterligare klyftor avmumsas, och ännu fler kärnor upptäckes och utspottas. Med ökande antal kärnor för varje klyfta, förvandlas den mumsande snarare till en kulspruteliknande kärnspottare.
När aktuella frukt är fullständigt aväten, tas miniräknaren fram och till sin förvåning kan undertecknad konstatera att den nu smått berömda clementinen innehållit inte mindre än 29 kärnor. Då är vi framme vid själva frågorna:
  1. Är det vanligt att det stora antalet kärnor som ovan nämns, förekommer i en enda clementin?
  2. Borde det inte vara mer rimligt att kärnorna är mer jämnt fördelade i clementinerna (sägas bör att så gott som inga kärnor fanns i tidigare uppätna clementiner)?
  3. Finns det kanske några clementiner som liksom djuren är av honkön och därför bättre (eller endast och uteslutande) bär kärnorna? Detta var kanske en honclementin uppvaktad av idel pojkclementiner?
  4. Ligger det inom rimlighetens gräns att kärnorna, av rumsvärmen, i den längre liggande clementinen, under liggveckan hunnit växa till sådan storlek att de av en fruktätare uppfattas som kärnor? Vilken som helst av clementinerna hade kanske utvecklat kärnor om de fått ligga lika länge som den nu berömda clementinen."
Här följer trädgårdsanläggare Kvister Millyards kunniga och uttömmande redogörelse:

"1. Fram mot kvällen i clementinernas tillverkningsland vill dom som arbetar, och då framförallt dem som jobbar på ackord, hem till dom nära och kära. "Fröistopparna" som har jobbat långsamt under dagen får nu bråttom att bli av med sina frökärnor. Som alla vet har dom fått 100 000 kärnor att stoppa i clementerinerna. Därför mot dagen slut fuskar dom lite och stoppar in lite mer frökärnor än vad landets SIS-EN norm föreskriver.

2. Se svar 1. Tidigt på dagen få kärnor, sent på dagen fler kärnor. Det är därför viktig att vid inköp kontrollera tillverkningstid. Själv har jag funderingar att måndagstillverkade clementiner har mindre kärnor än fredags-tillverkade.

3. Det finns inga clementiner av hankön - det borde redaktören känna till - Alla vet ju att hankönenen heter just det - BANANER.

4. Det är inte den långa lagringstiden i rumsvärme som gör kärnorna större - bara clementinerna mindre."


 
 

E-post till Knatte Knäpp

Nedknattrat och knäppt
i  december 1999
Knatte Knäpp