Till stora kartan
Tidigare krönika
 E-post till Knatte Knäpp
Digital-TV
Vad har hänt i Balgukjell? Ja, det kan man fråga sig.

Nu har äntligen den digitala TV:n och dess sändningar nått Balgukjell. Något som kallas Balgukjell24 ryktas sända nyheter under dygnets alla timmar. Särskilt bra har det dock inte börjat.

Tekniken är digital och använder sig av en blandning av nollor och ettor. Redan där kunde man kanske ana att det inte skulle fungera så bra i Balgukjell. I ett globalt perspektiv bor det nämligen mest nollor i Balgukjell, undertecknad inräknad. Därför har det blivit mest svart i rutan i de första digitala sändningarna. Det har saknats ettor. Var kan man få tag i sådana? Var finns de? Hur ser de ut? Dessa frågor grubblar de tekniskt ansvariga för Balgukjells digitala TV-station över. Nu har man bett en nolla, dvs redaktören, att publicera en efterlysning i detta, visserligen elektroniska men ännu icke så till den milda grad digitala medium (vi använder ju den analoga telefontråden till att skicka digitala signaler vid surfning). Ännu så länge tycks det krävas en liten klick analogt i den digitala soppan för att det ska fungera. Den ickefungerande hundraprocentigt digitala TV:n saknar minsta korn av analogt, och då blir det allt som oftast svart och tyst i rutan, förmodligen i brist på ettor.
Härmed efterlyses fler ettor till Balgukjells digitala TV-sändningar. Hur ser då en etta ut? Svaret är inte alltid entydigt, om undertecknad förstått det rätt. Nedan följer några exempel på hur en etta kan se ut:

Signalamentet är alltså, om man formulerar det i ord, något långt, smalt, upprättstående, ofta med något vimpelliknande i toppen, ibland vilar det upprättstående på någon sorts fundament. Med den beskrivningen kommer det kanske in massvis med tips på flaggstänger. Det måste erkännas, den kan förväxlas med en flaggstång.
På tal om långt och flaggstänger, införandet av digital-TV innebär också något som kallas bredbild. Det nya formatet är anpassat efter biograffilmen som var bredare än lång (undantaget då långfilmen, som sannerligen var lång, och kortfilmen som visserligen var kort men oftast inte särskilt bred), i motsats till TV:n som hittills varit mera fyrkantig. Den som sett mycket på TV har hittills erhållit en fyrkantig form på sitt ansikte. Hur blir det i framtiden, blir de flitigt TV-tittande ovanligt breda och bredkäftiga då, som en groda?
Undertecknad som är kort och tjock och som växer på bredden, hälsar införandet av bredbilden med glädje, då han inte behöver göra några krumbukter för att få plats i rutan, i den eventuella händelse han kommer i rutan. Värre blir det förstås för de något smalare och längre Balgukjellsborna som t ex Möbel Harpling. Men han och de andra långrangliga får väl lägga sig ner på sidan så att även huvudknoppen synes.

För att lämna det tekniska och övergå till innehållet i den nya digital-TV:n, undrar man om det verkligen inträffar den mängd nyheter i Balgukjell att det går att fylla Balgukjell24 under dygnets samtliga 24 timmar. Särskilt redaktören för "Vad har hänt i Balgukjell?" undrar, då han har svårigheter att komma med nya nyheter i en utgåva som utkommer ett par gånger i månaden.
Men det blir väl fördjupningar och mer detaljerad information som kommer att fylla Balgukjell24, blandat med oändliga upprepningar som t ex en nyhetssammanfattning varannan minut:
"Som vi redan kunde meddela för två minuter sen, har det inte hänt något speciellt i Balgukjell idag, utom att klockan nu är 17.28 och inte 17.26. Det sistnämnda meddelas från säker källa, dvs Fröken Ur. Vi återkommer snart med senaste nytt. Vi har en direkt förbindelse med ovan nämnda fröken. Då och då låter vi henne komma till tals i direktsändning, dock ej med bild, men ljudet är i alla fall digitalt....."
Så kanske det kommer att låta. Med andra ord lika intressant som att se målarfärg torka, under förutsättning att man inte är ovanligt fascinerad av klockor och dess framfart, förstås.
Den eventuella fördjupningen av TV-mediet, med sändningar 24 timmar om dygnet, kommer kanske att innebära att vi får sändningar från Balgukjellbornas arbetsplatser eller under dito "bors" fritid, direkt, när det händer. Vad sägs om att få se Bonde Kjellstorp sätta de första pärorna, Snicke Nåål sy de vackraste mönstrerna med sin senaste digitala symaskin, Ville Spikh eller Rally Skog fälla en jättegran, Mata eller Koka tillaga en välsmakande grönsakssoppa, Valle Spikh spika bana 17 med en förut ej sedd skruv, Bla-Kvista och Kvister beskära ett päronträd, Fonissa koka av ilska men med vänlig röst bemöta klagomål från en telefoneringskund, Kaka mumsa i sig en kaka medan hon packar dem hon inte äter upp, Möbel titta på sig själv i sin medhavda bärbara TV medan han med vana handlag sätter ihop en stol, Lappe besöka övriga yrkesverksamma i Balgukjell med förslag till nya reklamkampanjer (inte minst i det bredbildliga digitalTV där kanske förut upprättstående reklamsnuttar kanske nu skulle göra sig betydligt bättre liggande), eller kanske t o m BusBeth använda bussens bromspedal på sin färd för att inte komma för tidigt till nästa hållplats?

Undertecknad tvivlar på att det framledes blir lika tillförlitligt att med hjälp av en persons ansiktsform kunna sluta sig till dennes TV-vanor. Redaktören ser redan ut som en groda och har ännu inte sett en endaste liten glimt av digital-TV.
Låt oss se vad den nya digital-TV-tekniken kommer att betyda för Balgukjell och dess invånare.

För att pejla TV-läget i Balgukjell för närvarande presenteras längst ner i denna krönika en nyligen genomförd enkät om Balgukjellbornas favoritprogram.

Till slut vill jag meddela att det äntligen har framställts en kartografisk bild över Balgukjell som ska hjälpa byns innevånare att orientera sig och hitta hem eller till jobbet, om det någon gång skulle råda tvivel därom, av en eller annan anledning. På densamma kan man klicka på gula och gröna punkter för att få veta vem som bor eller arbetar där. Vägarna är rödare än grus, och det våta elementet blåare än vatten, allt övrigt vitt, vitt, vitt (kartan färdigställdes under den senaste snöstormen, därav allt vitt).

E-post till Knatte Knäpp

Nedknattrat och knäppt
i  april 1999
Knatte Knäpp

Enkät angående Balgukjellbornas favorit-TV-program

Bonde Kjellstorp:
Antikrundan eller Gröna Rum

Samarita Kjellstorp:
körsång med Kjell Lönnå

Ville Spikh:
Mitt i naturen

Koka Spikh:
Aspegren mitt i maten

Valle Spikh:
Sportspegeln (dock endast om det innehåller bangolf)

Snicke Nåål:
Äntligen hemma

Mata Nåål:
Aspegren mitt i maten, Gröna Rum eller Bingolotto

Rally Skog:
Race

Fonissa Skog:
Plus

Clinka Skog:
Musikspegeln

Pigge Skog:
Race (bara om det är motorcyklar)

Lappe Trippson:
Plus eller Nygammalt

Kaka Trippson:
Äntligen hemma (sömnad)
eller
kakbak i Gokväll
 

Trippe Trippson:
Flipper

Trappa Trippson:
Nygammalt 
eller 
slutdansen i Bingolotto

Trull Trippson:
Äventyr
(där han kanske kan få använda sin nya sovsäck)

Möbel Harpling:
Äntligen hemma eller Sportspegeln

Bla-Kvista Harpling:
Gröna Rum

Palle Harpling:
Disneytimmen

Rättix Harpling:
Bolibompa

Knatte Knäpp:
Veckans rubriker
BusBeth Millyard:
Trafikmagasinet

Kvister Millyard:
Gröna Rum eller På ren svenska