Till stora kartan Lappe Trippson E-post till Knatte Knäpp

 
I den här familjen trippas det en del danssteg, inte minst av Lappe.
Lappe är Balgukjells marknadsförare och som ser till att byns alla yrkesutövare syns och märks. Reklamlappar distribuerades - under Lappes slogan "Reklamera mera" - så ymnigt i Balgukjellbornas brevlådor att Fonissa Skog blev överarbetad som brevbärare och tvingades skola om sig.
Dessutom har nu Lappe åter börjat ta emot tipskuponger och hästbongar av Balgukjellbor som vill pröva den lyckan.

Aktuell krönika
Familjen Trippson