Till stora kartan
Tidigare krönika
 E-post till Knatte Knäpp
Mars 1999
Vad har hänt i Balgukjell? Ja, det kan man fråga sig.
Fonissa Skog har nyligen varit långt borta i det avlägsna Källand på kurs i tre veckor för att kunna ta anställning som teleFonissa på en telefoneringsfirma och kunna svara alla undrande kunder om hur det går till att telefonera. Telefoneringen har för övrigt nått nya dimensioner i Balgukjell sedan flera i byn nu skaffat en så kallad datoriseringsmaskin där man på sätt och vis också kan telefonera, men då med såväl bild som text. Detta kallas "surfing", sägs det. Spikharna har nyligen inhandlat en sådan datoriseringsmaskin och de har redan hittat fram till bangolfklubbens sidor. Snart blir det kanske t o m möjligt att rulla i bollen och spika en bana med datoriseringsmaskinen via telefoneringstråden.

Några veckor tillbaka lyckades Trippe,  i den dansanta familjen Trippson, tävlande för Simklubben i Balgukjell, knipa medalj i en simtävling borta i Låganäs. Trippe grattas förstås hjärtligt till framgången och önskas lycka till i fortsättningen. Undertecknad som inte ens kan simma ryggsim och som rädes vattendjup där man inte kan bottna, är full av beundran för Trippes insats.

En icke sämre idrottslig prestation stod Clinka Skog för då Balgukjells fotbollsförening BGI rönte framgångar i en inomhusturnering något norr om byn. Också där utdelades en blänkande medalj bl a till Clinka.

Ni kanske saknar bilder på tidskriftens sidor och framför allt här? Det beror på att undertecknad är en usel tecknare och en medioker fotograf som saknar stillsittarbildskamera. Ännu finnes inte det tekniska maskineriet för att föra över rörlig videograffilm till stillasittande bilder i detta nya datoriseringsmedia. Några enstaka stillasittande bilder kan undertecknad nog ta in här sedan det givits tid att scannifiera pappersfotografier med en scannifieringsmaskin, så att det i datoriseringsmaskinen förvandlat allt pappret i fotografiet till elektriska ettor och nollor. Hör och häpna: de nyss elektrifierade fotografierna hade allt papper kvar, och bilden oskadad, när scannifitören öppnade luckan för att konstatera att allt blivit elektrifierat och scannifierat. Tji fick alltså undertecknad när bilden låg kvar, oskadad. Med denna märkliga scannefieringsmaskin förökas bilden utan föregående vare sig parning eller delning. Det är rena rama magin! Det finnes för övrigt fotograferingsapparater som blankt struntar i att ha med framställning av pappersfotografier att sköta, utan framställer enbart elektrifierade visioner, och gör det lika snabbt som det tar en fotograf att blinka.
Nåja, på Balgukjellbornas presentationssidor finnes några olagligen(?) och lagligen knyckta så kallade clipartbilder och föga stillasittande så kallade rörliga gifs. De senare rör sig så in i Norden livligt, i somliga fall, medan andra bara kråmar sig måttligt eller blinkar med ett halvt öga.

Kartritningen av Balgukjell går trögt. Teckning och ritning är som sagt INTE skribentens starka sida. Men kartan ska bli klar, kanske med hjälp av läsarna, i sinom tid. Alla de åtta husen där Kjellstorps, Spikhs, Nååls, Skogs, Trippsons, Harplings, Millyards och Knatte Knäpp bor ska vara med på kartan liksom vägarna mellan husen. Om någon känner till fler invånare i byn kan denne gärna visa undertecknad vägen dit och presentera oss för varandra. Och vem vet, kanske tar nyinflyttningen till Balgukjell flodvågsmått, nu när byns existens trumpetas ut i världen från denna elektroniska datoriseringstidskrift?
Eventuella affärer, restauranger, banker osv kan också lämpligen inritas på samma karta.

Synpunkter, frågor, nyheter och/eller bidrag till "Vad har hänt i Balgukjell?" insändes till undertecknads elektronpostlåda genom att klicka på följande länk, ifyllande av elektronpostmeddelandeformulär, samt ivägskickande detsamma samtidigt som man är uppkopplad mot det väldiga Internätet.

E-post till Knatte Knäpp
Nedknattrat och knäppt i mars 1999

Knatte Knäpp

Sponsrat av

Kjellstorps
Pensionsfond
Spikhs
Skogare-, Kokerske- &
Bangolfvinstmedel
Nååls Symaskinsfirma 
&
Kokerskemedel och bingovinst
Skogarfirman Skog & Skog
Samt
TeleFonisslön
Lappes Reklambyrå
("Reklamera mera, för böveln!")
&
Trippsons Kakor
Harplings Möblemang
&
Trädgårdsvårdarfirman
Millyards Kvistar
&
Numera bättre tilltagen busschaufförslön sedan kisspausstrejken rotts i hamn
Knatte Knäpps surt förvärvade penningar
En och annan krona insamlade på Balgukjells marknad en ruggig oktoberlördag