Till stora kartan
Till citykartan
Tidigare krönika
 E-post till Knatte Knäpp
Mellandagskrönika

Vad har hänt i Balgukjell? Ja, det kan man fråga sig. Varför inte låta läsarna av denna krönika svara på det själva, förresten?

Ni som läsare får därför roa er själva genom att gå till BIFO:s färska Jul- & NyårsENKÄT  och svara på frågorna där efter bästa och ärligaste förmåga. Klicka på länken i föregående mening eller länken med snarlikt namn i Menyn till vänster för att komma dit. Vidare instruktion hur ni ska göra finns där.
Undertecknad och BIFO:s statistiska expertis inväntar med spänning enkätsvaren så att vi får veta hur julen i Balgukjell har varit och hur nyår kommer att bli. (Inom parantes kan nämnas att undertecknad mest är spänd på om han kan bli av med sina söndriga 42:or eller inte.)

För övrigt kan nämnas att det nu finns foton också på bröderna Mossigh på deras respektive sidor. Klicka på Invånarna här eller i Menyn till vänster för att på den sidan leta upp dem i invånarförteckningen där.

Nog nu, vi har alla mycket att stå i inför nyår. Iväg till enkäten nu och svara på frågorna. Om datorerna håller, och ödet så vill, möts vi åter här i denna elektroblaska när vi fått tre nollor i årtalet.
 

Jag önskar er, som svarat vänligt och ärligt på enkätfrågorna, ett riktigt GOTT NYTT ÅR 2000 (uttala det som ni svarat i enkäten)!

Övriga (med undantag för dem som av acceptabla skäl inte hunnit svara på enkäten) nöjer jag mig med att önska en GOD NY JANUARI MÅNAD! så länge.
 

E-post till Knatte Knäpp

Nedknattrat och knäppt
i  slutet av december 1999
Knatte Knäpp