Till stora kartan
Tidigare krönika
 E-post till Knatte Knäpp
Sommartid, 1 april och påsk
Vad har hänt i Balgukjell? Ja, det kan man fråga sig. Eller snarare, vad kommer och skall hända. Det kan man verkligen fråga sig.

Vårluften sprider sig sakta över Balgukjell. Sommartiden är införd även i denna lilla by, vilket gjorde att undertecknad fick stiga upp en timme tidigare denna söndagmorgon för att hinna upp ur sängen en timme senare, normaltid räknat.
Uppfinningen av den sommartidsanpassade soluppgången dröjer dock. Men arbetet på den sägs vara i full gång.
Den här timmen vi nu lämnar ifrån oss, natten till idag, borde vi egentligen inte få ränta på den? Lämpligen skulle den kunna utbetalas i samband med normaltidens återinförande i oktober. Känner inte till den aktuella räntan för närvarande men om man räknar med 2-3 procent, skulle var och en av oss kunna tillgodoräkna oss mellan 72 och 108 sekunder extra, dvs någonstans mellan en och två minuter. Sparar man dessa, kan man med räntan på räntan inräknad, efter ett antal år få ihop en hel timme som då kan användas för att helt enkelt strunta i sommartidens införande.
En annan fråga som dyker upp är var alla invånarnas timmar förvaras, dessa som vi nu lämnat från oss. Om var och en lämnar från sig en timme blir det en ansenlig hop tid. Om den tiden samlas på ett enda ställe kan den kanske användas på ett sådant klokt sätt att vi alla vid återlämnandet i oktober kan få en smula ränta. Men undertecknad misstänker att den helt enkelt låses in någonstans i väntan på oktober. Några uppgifter om hur man med den inlåsta tiden förfarer har inte kunnat fås från de styrande i Balgukjell, eller ens vem som förfogar över nyckeln. Frågor om detta besvaras av de styrande på allehanda undvikande sätt, vilket gör att misstanken förstärks om att detta för gemene man är strängeligen hemligt. Detta bidrar till att spekulationernas vågor går höga i byn. Rykten om att de kommunala styresmännen använder tiden för exempelvis nöjesresor i sydligare länder är mycket vanliga (ryktena alltså). Eftersom denna extra tid lägges till de 24 timmar varje individ har till sitt förfogande varje dygn, märks heller inte om de som omnämns i dessa rykten sticker iväg några timmar varje dygn till en söderhavsö och återvänder obemärkt i god tid till att den ordinarie tiden börjar gå. Men som sagt detta är bara rykten. Undetecknad kan på inget vis bekräfta dessa.

Redaktören vill passa på att utfärda en varning då den 1 april infaller på följande torsdag, sammanfallande med skärtorsdagen. Eventuella påskkärringsflygfärder ni råkar bevittna ska ni ta med en rejäl nypa salt: Det kan vara ett aprilskämt! Tro alltså inte allt ni ser (eller hör)! Var skeptiska!
Varningen är befogad. Det har redan inkommit anonyma vittnesmål om observation av allt från UFO:s till UFEWB:s (Unidentified Flying Elderly Women On Broom), ordagrant översatt "oidentifierade flygande äldre kvinnor på kvast", eller till bättre svenska "oidentifierade flygande påskkärringar". Sådana observationer är ju inte ovanligt när vi närmar oss 1 april - det händer varje år i Balgukjell - men när datumet sammanfaller med påskhögtiden, som i år, påverkas kanske formen av de observerade föremålen av detta faktum.

Dessa observationer av flygande påskkärringar har inspirerat i stort sett hela Balgukjell till att med noga tillverkad och utvald utrustning försöka få upp åtminstone en eller ett par påskkärringar i luften innan långfredagen. Längst nere i denna krönika kan ni se vad var och en bidragit med i detta projekt.
Provflygningar från Balgukjells högst belägna punkt, Mount Balgukjell, har med blandat, eller snarare bedrövligt, resultat redan pågått en tid. Man hoppas dock att med justering av utrustningen kunna förbättra flygtekniken. Balgukjellborna är ett envist släkte som inte ger sig i första taget. I början var det gott om provpiloter men de har blivit allt färre i samma takt som småskavanker och blåmärken uppstått. En liten men envis skara piloter provflyger dock fortsättningsvis.
För att gå in på utrustningen, kanske bör nämnas vad som i första hand krävs för att flygfärden ska lyckas. Pilotens klädsel bör vara av tradtitionellt påskkärringsstuk, dvs kläde, lång kjol med förkläde och relativt grova kängor (en fördel vid landningen). Själva flygutrustningen består förstås av kvasten (kvastskaft med påbundet ris). Från vilket träslag kvastskaft respektive riset ska tas är inte känt, men undertecknad kan intyga att omfattande tester gjorts med mångahanda trädsorter. Tråden som binder riset på skaftet betyder mer för flygfärden än man kan tro. Det är viktigt att riset binds stadigt i skaftet, dels för att minska luftmotståndet, dels för undvikandet av att enskilda riskvistar faller av och ramlar ner i huvudet på någon skärtorsdagsflanör.
Kaffekitteln fyller dels en magisk funktion och bör för det ändamålet vara väl putsad. Detta har Bonde Kjellstorp gjort med en gammal kaffekittel han hittat i ett av sina uthus. Förstås måste den vara tät så att kaffet inte läcker ut och formad på ett sådant sätt att värmen bibehålls. Kaffet, denna stimulerande dryck som förvaras i kitteln, intages av piloten med jämna mellanrum under flygfärden för att inte somna på sin kvast, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Det måste förstås vara kaffe och det måste vara en kaffekittel. Te-, mjölk- och lemonaddrickare göre sig alltså icke besvär som kvastpiloter.
Och så var det det här med katten. Det ligger mycket magi i valet av rätt katt sittande på kvastskaftet. Traditionellt ska den vara svart, med tanke på flygdestinationen, men tester har gjorts med katter i andra färger. Katten storlek och omfång har förstås betydelse men det viktigaste är dess magiska förmåga, i kombination med pilotens trolldom, att få upp flygetyget i luften. Har ekipaget väl lyft från marken, låt oss säga 2-3 meter, brukar den fortsatta flygfärden inte vålla några problem. Vissa amatörpåskkärringar har gruvligen missuppfattat det här med kattens betydelse och tolkat påskkärringens handbok på ett sådant sätt att de förväxlat katten med benämningen på deras läte. Istället för katt har de försett sig med en jamare, eller i vissa fall, en ansenlig mängd jamare, innan flygfärden. I praktiken har förstås flygfärden slutat i platt fall, men mentalt kanske de nått aldrig tidigare uppnådda flyghöjder, men en slik flygfärd blir förstås uteslutande subjektiv. Nu vill denna tidskrift på intet sätt uppmana till intagande av alkoholhaltiga drycker, tvärtom. Undertecknad är en av Balgukjells få, kanske enda, absolutist. Det finns alkoholfria alternativ, de kallas dock sällan för jamare.

Redaktören för denna tidskrift gjorde ett tappert men förgäves försök med en provflygning från Mount Balgukjell i veckan. Hade undertecknad inte haft ett tjockt lager av underhudsfett tillsammans med en kombinerad bilrings- och ölmage för att lindra fallet, kunde det gått riktigt illa, åtminstone för skelettet. Trodde min speciella kvast i det revolutionerande materialet plastic och metall skulle förbättra flygegenskaperna. Förhoppningarna kom dock på skam. Det berodde kanske mer på fel material i klädet och fel utförande av kaffekittel (ej i koppar utan i glas och plastic). Den huvudsakliga orsaken till misslyckandet, kom experter på flygteknik fram till, måste vara att piloten var alltför tungt lastad, rent kroppsligen. Det krävs en mycket tunnare kropp hos piloten med andra ord. Nedan synes redaktören i full mundering.
 

Redaktören vill slutligen önska alla Balgukjells invånare en Glad Påsk. Var måttlig i intagandet av såväl äggen som ägglikör och äggtoddy.

E-post till Knatte Knäpp

Nedknattrat och knäppt i  slutet av mars 1999

Knatte Knäpp

Bidrag till kvastflygarprojektet

Antikvitetssamlare
Bonde Kjellstorps
gamla, men nyputsade,
kaffekittel
Ris ur Ville Spikhs skog till kvasten
&
Kaffe kokat av Koka (Zoegas)
&
Kvasten testad 
på bangolfbanan av Valle
Stark tråd
från Nååls symaskinsaffär
att binda ihop riset med kvastskaftet,
samt syendet av påskkärringsmunderingen
(i sammarbete med f d sömmerskan Kaka)
&
Kaffe kokat av Mata (märke okänt, dock ej Löfbergs)
samt tillhandahållandet av passande kläde (för att hålla det fladdrande påskkärringshåret på plats under flygfärden)
Trä till kvastskaftet
sågat av Rally
&
Fonissas telefonsamtal
för spridande av information
om observationer
av eventuella påskkärringsflygfärder
Lappes Reklambyrå
("Reklamera mera, för böveln!")
för spridande av information angående sommartidens införande i Balgukjell medelst papper
&
Syendet av påskkärringsmunderingen av f d sömmerskan Kaka
(i sammarbete med Snicke Nåål)
samt nedpackade kakor i behållare gömt
i påskkärringens kjol
Möbel Harplings
sandpappring av kvastskaftet
för undvikande av spinkar i händerna på berörda kvastpiloter
&
 Kvister Millyards
och 
Bla-Kvista Harplings
årliga beskärning av träd som nu huggits ner och använts till kvastskaft
&
Transport av skadade testpiloter från Mount Balgukjell
medelst buss av BusBeth
Insamlandet av godis
och mynt i påskkärringsmundering
av barnen i Balgukjell
och 
deras verkliga flygfärder på kvasten
(de enda som kommer i närheten av påskkärringarnas flygfärder
tack vare sin inlevelseförmåga)
Knatte Knäpps
livliga och vilda fantasi
&
bild av alltför tungt
lastad kvastpilot